Make your own free website on Tripod.com

Zmiany wprowadzone w wersji 1.3:

- dodanie opcji Słownik Ortograficzny, która umożliwia sprawdzenie poprawności pisowni; więcej na ten temat w pliku „Przeczytaj to”,

- oczyszczanie wpisanego hasła z nadmiarowych spacji przed i po haśle, oczyszczanie hasła z różnych dziwnych znaczków, pełna obsługa dużych liter, w skrócie rzecz ujmując: po wpisaniu hasła „*^% ABRAkadabRA*” odnalezione zostanie słowo „abrakadabra”,

- naprawienie błędów i niedopracowań procedury Pokaż (co również wpływało na opcję zawężania); np. poprawnie odnajdywane są już wyrazy „doskoczyć”, „przyskoczyć” i „skoczyć” jeśli w bazie jest „ do\przy|skoczyć”,

- poprawienie paru innych drobiazgów.

Zmiany wprowadzone w wersji 1.2:

- przeniesienie całego projektu z ThinkC na CodeWarrior 9,

- kompilacja na PowerPC, Synonimy 1.2 i Indeksowanie są teraz FAT (Indeksowanie działa dwa razy szybciej na PowerMacach!),

- skryptowalność,

- dodanie opcji zawężonego wyświetlania synonimów (wyświetlanie Pełne, Podgrupy, Wąskie),

- dodanie opcji Pokaż, która szuka słowa w głównym oknie,

- poprawienie błędu aplikacji Indeksowanie, który uniemożliwiał odnalezienie wyrazów dwuliterowych (as, cd, ił, oś, pc, ul, wc),

- Indeksowanie ustawia nareszcie typ i kreator dla plików indeksowych, co daje efekt w postaci ładnej ikonki dla tych plików,

- dokładniejsze sprawdzanie błędów kopiowania i wklejania (Copy, Paste),

- poprawienie kilku drobnych usterek.

Zmiany wprowadzone w wersji 1.1:

- naprawienie przykrego błędu, który przy wpisaniu „żżżżż” powodował popisanie po pamięci i w niektórych sytuacjach zawieszenie systemu (w przypadku wpisania „aaaaa” pokazywane były bzdury, ale nie było to groźne),

- naprawienie błędu, który powodał zawieszenie sprzętu, w przypadku wpisania lub wklejenia (przez jakiegoś wybitnie złośliwego użytkownika) hasła o długości ponad 128 znaków,

- naprawienie niedociągnięcia powodującego niewłaściwe wyświetlanie haseł w oknie bliskich trafień - na początku i na końcu w pewnych przypadkach pomijane były hasła,

- podświetlanie najbliższego hasła w oknie bliskich trafień,

- zaznaczanie dowolnego fragmentu (a nie tylko pojedynczych haseł) z wciśniętym klawiszem Control,

- dokładniejsze sprawdzanie przepełnień w oknie synonimów oraz dodanie komunikatu „TO NIE MIAŁO PRAWA SIĘ WYDARZYĆ!” przy błędach, które miejmy nadzieję nigdy nie wystąpią,

- poprawienie drobnego błędu związanego z odświeżaniem przycisku „Szukaj”,

- usunięcie nadmiarowych twardych końców linii (CR) w plikach „Czasowniki” i „Rzeczowniki”,

- dla zwiększenia czytelności po znakach interpunkcyjnych dodanie spacji (tylko przy wyświetlaniu w głównym oknie - w plikach „Czasowniki” i „Rzeczowniki” jest bez spacji!),

- usunięcie z plików bazowych „Rzeczowniki” i „Czasowniki” zlepków typu: przecinek-średnik, przecinek-dwukropek, przecinek-przecinek.

Dwie ostatnie zmiany zasugerowane mi zostały przez p. Roberta Miklasa - dziękuję.

Wersja 1.0:

Pierwsza wersja z normalnym obliczem Macowym. Poprzednie wersje tak prymitywne, że prawie mogły chodzić pod DOS-em.


Original file name: Historia kolejnych zmian

This page was created using TextToHTML. TextToHTML is a free software for Macintosh and is (c) 1995,1996 by Kris Coppieters, e-mail: 100025.2724@compuserve.com