Make your own free website on Tripod.com


WELCOMEHow come you have found my little page? I hope you will stay here awhile and check the following links:

* Screenshots from  Morphic Fields  — Fields Of The Nephilim videoclips.


* Fragments of Polish translation of Nick Cave's “And the Ass Saw the Angel”, “King Ink” and “King Ink II”.
Fragmenty powieści Nicka Cave'a „I oślica ujrzała anioła” oraz zbiorów „Król Inkaust” i „Król Inkaust II”.

* Some interesting drawings from very talented artist Renata Szuryga.


* SUE — Simple Unicode Editor for Macintosh.


* Cyclone — a text conversion utility for Macintosh.


* Internet Location CM — a contextual menu plug-in for Macintosh.


* Touch CM — a contextual menu plug-in for Macintosh.


* Synonimy — słownik polskich wyrazów bliskoznacznych na Macintosha.
For Polish Mac users only.

* Tworzenie stron WWW z polskimi znakami przy użyciu Macintosha — artykuł dla magazynu Macworld i Publish.
Recenzja programu Cyberstudio 2.
 
 

Any comments welcome

tkukiel@ire.pw.edu.pl

Last change: 12-03-2001
Please set UTF-8 as a character encoding if the automatic setting does not work.
This page and almost all subpages have been converted by “Cyclone” to Unicode UTF-8.
Artykuły o tworzeniu stron WWW są nieco przestarzałe i powinny zostać przejrzane i uzupełnione. Na razie jednak brak mi na to czasu.