Make your own free website on Tripod.com
Gdzie: obecnie jest: powinno być: Błąd
w wydaniu:
s. 7, 2 kolumna, 5 wiersz od góry bydle bydlę 1
s. 11, 2 wiersz od dołu a ja cały jestem już pod powierzchnią a ja, wyjąwszy jedną czwartą, cały jestem już pod powierzchnią 1
s. 57, 9 wiersz od góry ma sobie na sobie 1, 2, 3
s. 91, 7 wiersz od góry Falująca Migocząca 1
s.139, 4 wiersz od dołu wypadku upadku 1
s. 147, 4 wiersz od góry masywne masywne szczęki masywne szczęki 1
s. 160,3 wiersz od góry od młyna z rafinerii 1
s. 176, 12 wiersz od góry ma mnie na mnie 1, 2, 3
s. 193, 11 wiersz od góry runeła runęła 1
s. 208, 18 wiersz od góry szlochaląc szlochając 1
s. 243, 7 wiersz od dołu cali stóp 1, 2
s. 248, 6 wiersz od góry w prosto w prosto w 1, 2, 3
s.287, 4 wiersz od dołu ma miazgę na miazgę 1, 2, 3