Make your own free website on Tripod.com

Kodowanie znaków - Unicode UTF-8


*


Fragmenty powieści Nicka Cave'a „Gdy oślica ujrzała anioła”

Powieść ukazała się nakładem wydawnictwa AKIA. Pierwsze wydanie powieści ukazało się w czerwcu '96 w ilości 3 tys. sztuk i zostało wyczerpane. Na początku października '96 ukazało się wydanie drugie poprawione, również w ilości 3 tys. egzemplarzy. W połowie grudnia '96 ukazało się wydanie trzecie (oznaczone jako dodruk do wydania drugiego) w 5 tys. egz. Wiosną '99 ukazał się kolejny dodruk - 1000 egz.

Errata do wszystkich wydań

Dostępne rozdziały:

Początek i rozdział I Prologu
Rozdział VI Prologu
Rozdział X Księgi Pierwszej
Dokończenie rozdziału X, rozdział XI i XIII

Okładka wydania oryginalnego
*


Fragmenty ze zbioru „Król Inkaust”


Zbiorek tekstów piosenek, sztuk, szkiców, esejów. Zbiór ukazał się 19 marca 1997 nakładem wydawnictwa AKIA. Nakład 3 tys. plus 2 tys. dodruk.

„I tylko ja uszedłem z życiem by ci o tym donieść”  - Księga Hioba

Fragmenty przekładu


Okładka wydania oryginalnego.

*

„Król Inkaust II już w księgarniach!”


Zbiór zawiera teskty piosenek od płyty „Tender Prey” do „The Boatman's Call”, kilka tekstów do piosenek jeszcze nie nagranych, szkic filmowy oraz esej o Biblii i języku zatytułowany „I ciało stało się słowem”.

Książka ukazała się dzięki staraniom wydawnictw AKIA i Gdańskiego Domu Wydawniczego 13 marca 1999 w nakładzie 3 tys. egz. Pytajcie o nią w księgarniach.

Fragmenty przekładu


Okładka wydania oryginalnego.HOME